เอกสารแนวข้อสอบนักบัญชี กรมธนารักษ์ 062-4363738

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักบัญชี กรมธนารักษ์ อัพเดทใหม่ล่าสุด

ศูนย์หนังสือสอบราชการ Sheetbook แหล่งรวมแนวข้อสอบงานราชการ ทุกหน่วยงาน
>>>ขอแนะนำชีทอ่านสอบนักบัญชี กรมธนารักษ์<<<
สรุปและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับนักบัญชี กรมธนารักษ์
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด
รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว(200-220 หน้า)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบ อ่านเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง!!!!

#รวมแนวข้อสอบนักบัญชี กรมธนารักษ์ อัพเดทล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้สอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4. แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5. ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7. แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8. .หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 .การจัดการด้านการเงิน
10. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
11 .แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
 
**รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา**
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบนักบัญชี กรมธนารักษ์ 
TEL:090-8134236 (คุณนุชจรี)
LineID:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com
 

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์ 062-4363738

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์ อัพเดทใหม่ล่าสุด

ศูนย์หนังสือสอบราชการ Sheetbook แหล่งรวมแนวข้อสอบงานราชการ ทุกหน่วยงาน
ขอแนะนำชีทอ่านสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์
สรุปและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด
รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว(200-220 หน้า)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบ อ่านเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง!!!!

#รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กรมธนารักษ์ อัพเดทล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้สอบ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
12 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 
**รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา**
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์** 
TEL:090-8134236 (คุณนุชจรี)
LineID:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com
 

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ 062-4363738

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ อัพเดทใหม่ล่าสุด

ศูนย์หนังสือสอบราชการ Sheetbook แหล่งรวมแนวข้อสอบงานราชการ ทุกหน่วยงาน
ขอแนะนำชีทอ่านสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
สรุปและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด
รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว(200-220 หน้า)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบ อ่านเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง!!!!

#รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ อัพเดทล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้สอบ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
10 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
11 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
**รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา**
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ 
TEL:090-8134236 (คุณนุชจรี)
LineID:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com
 

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์ 062-4363738

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์ อัพเดทใหม่ล่าสุด

ศูนย์หนังสือสอบราชการ Sheetbook แหล่งรวมแนวข้อสอบงานราชการ ทุกหน่วยงาน
ขอแนะนำชีทอ่านสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์
สรุปและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด
รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว(200-220 หน้า)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบ อ่านเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง!!!!

#รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์ อัพเดทล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้สอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4. แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5. ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7.. แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9. แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
10. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
11. แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 
**รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา**
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมธนารักษ์ 
TEL:090-8134236 (คุณนุชจรี)
LineID:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com
 

ยินดีต้อนรับท่านสู่ SBDDtestthaisheet

This is the post excerpt.

สถาบัน Sheetbook สวัสดีค่ะ หากท่านกำลังมองหาแนวข้อสอบ ชุดติวเตรียมสอบ ไฟล์แนวข้อสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ไว้เตรียมอ่าน เราขอแนะนำหนังสือแนวข้อสอบ SB ค่ะ

++สรุปรวบรวมตัวอย่างข้อสอบที่ออกบ่อยๆทั้งเก่าและใหม่พร้อมเฉลยแบบละเอียด

++มีทั้งเนื้อหาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียวคุ้มสุดๆ

++แนวข้อสอบเป็นเหมือนไกด์นำทางให้รู้ว่าแต่ละปีข้อสอบออกเรื่องอะไรบ้าง

**ซึ่งคนที่ซื้อหนังสือจาก SB เราส่วนใหญ่สอบได้ การเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ อ่านหนังสือตัวอย่างแนวข้อสอบเยอะๆ และมีความตั้งใจเต็มร้อยสอบได้ชัวร์แน่นอนค่ะ**

#สอบติดงานราชการ#อยากรับราชการ#งานราชการมั่นคง#เรารักงานราชการ

ขอบคุณ ที่ไว้ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านค่ะ(รีวิวจริงจากลูกค้า)

http://topsheet1.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

สนใจสั่งซื้อ/สอบถาม

แนวข้อสอบติดต่อมาที่ คุณนุชจรี

TEL:090-8134236
LineID:topsheet1
E-mail:topsheet1@gmail.com
ข้อสอบมี 2 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ )
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 )
สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ

ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
พร้อมเพย์เบอร์ 0624363738